Spring naar content

15/02/2024

Nieuwsupdate februari 2024

Nieuws over de stand van de bouw, prognose oplevering en kijkmoment op de bouwplaats

Stand van de bouw:
Bij de Hofwoningen (bouwnummers 1 t/m 16) is gestart met het plaatsen van de prefab betonnen gevel-elementen begane grond, waardoor de contouren van de woningen al goed zichtbaar worden. Bij de Loftwoningen (bnr. 17 t/m 25) wordt de staalconstructie in de coating gezet. Bij de Herenhuizen (bnr. 26 t/m 29) worden de werkvloer en de fundering gemaakt. Ondertussen zijn bij alle woningen de vloeren voor de bergingen in de tuin aangebracht.

Binnenterrein:
In overleg met de gemeente wordt er invulling gegeven aan het binnenterrein. Het algemene terrein tussen de Hofwoningen in wordt ingevuld en uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dordrecht. Het algemene terrein tussen de Loftwoningen en de Herenhuizen wordt ontworpen en uitgevoerd in samenspraak tussen de ontwikkelaar Dudok en bouwonderneming Stout bv.

Prognose oplevering:
Helaas kunnen wij momenteel nog geen uitspraken doen over de prognose van de opleveringen. Er zijn nog teveel onzekerheden en de volgorde van bouwen wil nog niet zeggen dat dit ook op volgorde van oplevering wordt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Kijkmoment bouwplaats:
Tijdens de bouwperiode stellen wij u in de gelegenheid om een kijkje in uw nieuwe woning te komen nemen. Wij verwachten dat we in mei/juni 2024 een kijkmoment organiseren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Buiten deze vastgestelde kijkmomenten is het in verband met veiligheid niet toegestaan de bouwplaats te betreden.